Cow Parade Stockholm2000
 


Newsletter:

Cow Map(pdf)

press release

09/ 29/ 04 Ko-auktion gav BRIS minst en och en halv miljon

De 68 glasfiberkor i Cow Parade som förgyllt gator, torg och affärscentrum i Stockholm under sommaren ropades i går kväll ut på Stockholms Auktionsverk.75 procent av det klubbade värdet gick till BRIS, som kommer att använda intäkterna till att bygga ut och kvalitetssäkra sin
basverksamhet: Barnens Hjälptelefon, dit fler barn och ungdomar hör av sig än vad som är möjligt att ta emot, samt den tre år gamla BRIS-mejlen, som ökar mest.

Korna ropades ut till mycket varierande belopp, men ”rekordko” blev den fjärilsprydda Gullan med Emma Knowles som ko-nstnär och Farsta centrum som
värd till ett pris av 150.000 kronor. Den ko-nappade Moderna Kon, som bortrövades utanför Moderna Museet och sågades itu, inbringade 14.000 för sitt huvud.

- Detta är en av de största insamlingsinsatserna någonsin för oss. Det hade inte varit möjligt utan allt engagemang som konstnärer, sponsorer och arrangörer lagt ner. Auktionen visar också att den här typen av arrangemang är härför att stanna och ett sätt att stödja ideell verksamhet
som ger mersmak, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

Cow Parade har internationella traditioner och har tidigare genomförts i många städer i världen, exempelvis New York, Sidney, London, Dublin och Chicago. Stockholmsversionen prisades av Cow Parades ledning för sin lokala originalitet i utsmyckningen av korna. Huvudvärd är en av BRIS största sponsorer, AMF Pension, som bland annat på detta vis stödjer arbetet med utsatta barn samtidigt som turister och huvudstadsbor fått en konstupplevelse under tre månader. Auktionsverkets och reklambyrån Ogilvys insatser har också varit avgörande för den lyckade utgången.

- Alla som har stöttat oss visar att det finns en stor vilja att arbeta för barnens sak. Det är åtskilliga timmar som våra konstnärer lagt ner påsina verk. Alla medverkande kan ta åt sig äran för det kreativa lösningarna och det fina ekonomiska resultatet, säger Paula Alderin som samordnar ekonomi och sponsring på

Back

View page in English

welcome |  the cows |  artists |  sponsors |  the city |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact
© Copyright 2004-2005, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions
welcome |  the cows |  artists |  sponsors |  the city |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact

© Copyright 2009, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions