Cow Parade Stockholm2000
 


Newsletter:

Cow Map(pdf)

press release

08/ 12/ 04 CowParade – världens största publika konstutställning

CowParade är ett internationellt konstprojekt som efter starten i Zürich 1998 har gästat
bland annat New York, London, Sydney, Atlanta och Bryssel. 2004 kommer
CowParade till Stockholm.
Omkring 100 glasfiberkor i naturlig storlek kommer att ställas ut på Stockholms gator
och torg under sommaren 2004. Sveriges alla konstnärer, kända som okända, inbjuds
att skapa ett personligt konstnärligt uttryck genom korna. Bakom evenemanget står
Stockholm Visitors Bord och organisationen CowParade som i ett samarbete med
svenskt näringsliv möjliggör utställningen.
– CowParade är ett konstevenemang och ett bra sätt att sprida glädje i Stockholm. De
städer som tidigare haft CowParade har fått en stor tillströmning av turister, och jag är
övertygad om att det blir så i Stockholm också. Turismen är en mycket viktig del i
arbetet med att öka tillväxten i Stockholm, säger Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd
(s) och till lika ordförande Stockholm Visitors Board, Py Börjeson.
CowParade är ett bra exempel på ett gott samarbete mellan staden, näringslivet och
kulturlivet. Företag, organisationer men naturligtvis även privatpersoner har möjlighet att
delta i projektet genom att finansiera en eller flera av de kor som CowParade omfattas
av. Finansieringen från företagens sida täcker de fasta kostnaderna för korna som
produktion och arvodet till konstnärerna, men det innebär också ett nytt sätt för
företagen att marknadsföra sig.
Det är väldigt kul med ett konstevenemang som verkligen utnyttjar det offentliga
rummet. Korna kommer att ställas ut över hela staden och göra att vi kanske får upp
ögonen för platser vi annars inte lagt märke till eller ens varit på, säger Py Börjeson.
– CowParade är utan tvivel ett av de mest spännande och spektakulära evenemang
som Stockholm fått hit och är ett resultat i arbetet att locka hit de verkligt stora
evenemangen, säger vd och turistchef på Stockholm Visitors Board, Anders Nordstrand.
Evenemanget avslutas med en auktion på Stockholms Auktionsverk där korna säljs och
sedan skänks vidare till social hjälpverksamhet. Liknande insamlingar har gjorts på alla
de platser som CowParade har besökt och fram till idag har över 11,5 miljoner dollar
samlats in till olika projekt. Enligt tradition skänker CowParade merparten från auktionen
till behövande barn i det land som utställningen besöker och så kommer även att ske i
Sverige där dessa medel skänks vidare till BRIS.
– Att en stor del av pengarna från auktionen tillkommer BRIS gör evenemanget ännu
mer angeläget, säger Py Börjeson.
För ytterligare information
Anders Nordstrand, vd och turistchef, Stockholm Visitors Board
anders.nordstrand@svb.stockholm.se eller på 073-921 244 60
Py Börjeson, Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd och ordförande Stockholm Visitors
Board, Mobil: 070-472 90 76
Helena Cederberg, pressansvarig CowParade
helena.cederberg@ogilvy.se eller på 073-625 84 84
Hemsida: www.cowparade.com/stockholm

Back

View page in English

welcome |  the cows |  artists |  sponsors |  the city |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact
© Copyright 2004-2005, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions
welcome |  the cows |  artists |  sponsors |  the city |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact

© Copyright 2009, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions