Cow Parade Stockholm2000
 


Newsletter:

Cow Map(pdf)

Welcome
För konsten, till välgörenhet och på kul. CowParade är en unik publik konstutställning som inte glömmer bort sina rötter – de samhällen och dess invånare som stödjer CowParade. Ett av CowParades hörnstenar är att stödja organisationer av olika slag ekonomiskt. När CowParade kommer till stan skapar det en mängd möjligheter för lokala konstnärer och en mängd leenden på invånares och besökares läppar när de upplever konst på detta annorlunda och unika sätt. Men när utställningen är över vill vi lämna något efter oss.

BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS arbetar för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare samt öka vuxnas respekt för barn som individer.

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter
och förbättra deras levnadsvillkor, vilket sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter som riktmärke. BRIS skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar och upprätthålla möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna.

BRIS ser barn och ungdomar som sina uppdragsgivare och utgår från deras behov. Den kunskap BRIS får genom samtal och mejl via Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen utgör viktiga medel i arbetet med att göra barn och ung-
domars behov synliga för vuxna, allmänhet och beslutsfattare. Genom Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen kan barn och ungdomar upp till 18 år tryggt, anonymt och gratis ringa och mejla till vuxna på BRIS.


  Visit their website

View page in English

welcome |  the cows |  artists |  sponsors |  the city |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact
© Copyright 2004-2005, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions