Cow Parade Stockholm2000
 


Newsletter:

Cow Map(pdf)

Artists
CowParade artists range from acclaimed to amateur, young to old. Diversity in art is ensured by the approach that CowParade takes when soliciting artists and reviewing designs.

Rolf Güntert
När Rolf Güntert utbildades vid Konsthögskolan i Basel betade kor i närheten. 1967 kom han till Sverige och blev kvar. På en semester i sitt gamla hemland 1998 hamnade mitt i den stora ko-utställningen i Zürich. 800 konstnärligt designade kor stod på olika ställen i stan. Vart än han gick stod han öga mot öga med en ko. Sen hann han knappt komma hem till Stockholm förrän han fick i uppdrag att inreda att inreda De Lavals Agrimuseum på Hamra Gård. Där hänger hans väggmålning, ett svenskt ko-landskap från 1800-talet. Och framför den står en riktig ko, en skulptur, med en mjölkerska på en mjölkpall. Rolf Güntert hade alltså vanan inne när han fick veta att CowParade var på väg och hans skiss blev genast antagen. Daghemmen i området vallfärdade till galleriet när han arbetade med kon Tre Kronor, en detaljerad skildring av Stockholm, krönt av tre kronor. Det här är min kärleksförklaring till en stad som jag lärt mig att älska och leva i, säger han.

E   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 

Jan Edlund
mooMediterande ko/Meditating cow
more about this artist
Ylva Ekman
mooRinkebyhäst/Rinkebyhorse
more about this artist
Benny Ekman
mooMu-ta med klöver ko-mpis/Bribe with clover
mooMu-båt
more about this artist
Mattias Ekström
mooExtreme Makeover
more about this artist
Ninni Elmdahl
mooKoluft
more about this artist


View page in English

welcome |  the cows |  artists |  sponsors |  the city |  news |  fun + games |  shop |  about |  contact
© Copyright 2004-2005, CowParade Holdings Corporation, Privacy Policy, Terms and Conditions